Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [22/02 - 07/03]

Từ 21-02-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY -=-

Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đang chờ đón các Gunner đấy! Cùng xem nha.

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 22/02/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/02/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
Đá 5
Da Thú 4
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Chiến hồn đơn 20
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Da Thú 8
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Hộp hồn tinh (nhỏ) 5
Da Thú 12
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp)
1
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Đồng 12
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1
Xu Vui Vẻ
10
5.000 xu Châu báu sát thương Lv17 1
SUPER-Ná Thần
60 ngày/Khóa
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Sát Long+4
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ
Khóa
1
15.000 xu Thẻ Cự Long Hai Đầu
60 Ngày / khóa
1
Ma thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ 2
Rương 500 Xu khóa 7
30.000 xu Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Hộp hồn tinh (nhỏ) 160
Thần Rồng Lửa*
365 ngày/Khóa
1
50.000 xu Ấn Chúc Phúc (1) - Ưu Tú - 4 Sao 1
Quy Thần +5
7 Ngày/Khóa

1
Đồng
1000
100.000 xu Thẻ Sơn Dương
365 ngày/Khóa
1
Hộp hồn tinh (vừa) 125
Ấn Chúc Phúc (1) - Hoàn Mỹ - 4 Sao 1
200.000 xu Quy Thần +5
7 ngày/Khóa
1
Thành Chủ Hải Phòng
30 Ngày /Khóa
2
Ấn Chúc Phúc (1) - Hoàn Mỹ - 5 Sao

1

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 01/03/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/03/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đá 5
Đá Manh Hóa 3
Mảnh sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám 1
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đồng 3
Vật Tế-Cao
3
Thuốc Tăng Cấp Thú 5
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Da Thú
12
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp) 1
Hộp hồn tinh (nhỏ) 5
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Bí Ngân 12
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng 3
Xu Vui Vẻ
10
5.000 xu Châu báu sát thương Lv17 1
Wow-Thần thương
7 ngày/Khóa
1 --
Bao tay Venus +5
7 ngày/ Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Phục Long+4
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ
Khóa
1
15.000 xu Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ 2
Thẻ phụ Kiện Vịt
30 Ngày/ Khóa
1
Rương 500 Xu khóa 7
30.000 xu Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Hộp hồn tinh (nhỏ)
Khóa/Vĩnh Viễn
160
S-Trăng Hoàng Kim
7 Ngày/Khóa
1
50.000 xu Ấn Chúc Phúc (2) - Ưu Tú - 4 Sao 1
Lạc Việt +5
Khóa

1
Đồng
1000
100.000 xu Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng
365 Ngày/ Khóa
1
Hộp hồn tinh (vừa) 125
Ấn Chúc Phúc (2) - Hoàn Mỹ - 4 sao
1
200.000 xu Lạc Việt +5
7 Ngày/Khóa
2
Danh Hiệu Thành Chủ Cà Mau
30 Ngày /Khóa
2
Ấn Chúc Phúc (2) - Hoàn Mỹ - 5 Sao
1

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.