Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [22/02 - 07/03]

Từ 21-02-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 01/03/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/03/2018.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Tháng 3
Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Legend - Pháo Hoa x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Da Thú x5

Đá Tăng Sao Lv2 x1

Mũi khoan cấp 2 x5

Đá Tâm Nguyện x10

Đồng x3

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Cành Đào (Dùng Đổi Thưởng) x1
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
3

Túi quà Tháng 3
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 3
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
5
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 3
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 3
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 3
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
20

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Dây Pháo (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Dây Pháo (x1)

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Đá Cường Hóa x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2Dây Pháo (x1)

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Đá Tâm Nguyện (x1)

Dây Pháo (x1)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5
--
Đá huyền thú (x10)

Dây Pháo (x1)

Đồng vợ đồng chồng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Chocolate Tình Yêu x1

Đá Linh Hồn x5

Tinh hoa vinh dự (x5)

Dây Pháo (x1)

Quà tặng Vua Gà.

Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập Dây Pháo (x15)

Phần thưởng nhận

Thẻ phụ kiện Dê trắng x1
2 ngày
Nhẫn EXP +2 x3

Đồng x5

Đá Tăng Sao Lv1 x2

Trăm hoa đua nở

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng
Túi quà Trăm Hoa Đua Nở x1
Mở nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x2, Vật Tế-Cao x1.
Ngẫu nhiên nhận: Đá Linh Hồn x3, Đá x5, Mảnh Đá Tăng Sao x2, Hạnh phúc +5 x1 (Không khóa, 7 ngày), Châu báu sát thương Lv17 x1 (Không khóa).

Chúc Tết Bạn bè

Mỗi ngày hoàn thành 25 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận Tự do 2vs2
Phần thưởng Pháo Hoa x5

Rộn ràng sắc xuân

Trong thời gian sự kiện diễn ra hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2018 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Thu thập Pháo Hoa x250
- Thu thập Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Legend) x80
Phần thưởng
Thẻ triệu hồi Thần Trăng (x1)
365 Ngày / Khóa

Châu Báu Sát Thương Lv17 x3


Bao tay Venus +5 (x1)
7 Ngày/ Khóa

Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ (x1)

Tưng bừng Lì Xì

Trong thời gian sự kiện diễn ra hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 08/02/2017 - 23:59:59 28/02/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện - Thu thập Pháo Hoa x200
- Thu thập Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) x50
Phần thưởng
Thẻ triệu hồi Thần Trăng(x1)
180 Ngày

Châu Báu Sát Thương Lv17 (x1)

Hạnh phúc +5 x1
7 Ngày

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 22/02/2018 - 23:59:59 07/03/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.