Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21-03 - 27-03]

Từ 21-03-14 đến 27-03-14

Chào các Gunner! Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Thêm cơ hội nhận nhẫn Lãng Mạn +1 không khóa. Nhanh tay tham gia nhé các dũng sĩ!

>> Thám hiểm Tàu hải tặc

THÁM HIỂM TÀU HẢI TẶC
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 7-65
Điều kiện Qua ải phó bản Tàu hải tặc.
Phần thưởng

Lãng mạn +1 Không Khóa (x1)
Châu báu thuộc tính (9-15) (x1)

>>Dũng sĩ chiến đấu 1

DŨNG SĨ CHIẾN ĐẤU 1
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 07-30
Điều kiện Qua ải phó bản Đại chiến rồng (Thường)
Phần thưởng


Mũi khoan cấp 1 (x3)
Xu Khóa (x30)
Vàng (x1000)
EXP (x5.000)

>> Dũng sĩ chiến đấu 2

DŨNG SĨ CHIẾN ĐẤU 2
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 31 - 45
Điều kiện Qua ải phó bản Đại chiến rồng (Khó)
Phần thưởng


Túi quà hợp thành 5 (x2)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Xu Khóa (x40)
EXP (x5.000)

>> Dũng sĩ chiến đấu 3

DŨNG SĨ CHIẾN ĐẤU 3
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 46-59
Điều kiện Qua ải phó bản Đại chiến rồng (Anh hùng)
Phần thưởng


Châu báu thuộc tính LV9 - 15 (x1)
Mũi khoan cấp 2 (x3)
Xu khóa (x50)
EXP (x15.000)

>> Dũng sĩ chiến đấu 4

DŨNG SĨ CHIẾN ĐẤU 4
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 60-65
Điều kiện Qua ải phó bản Đại chiến rồng (Legend)
Phần thưởng


Mũi khoan cấp 2 (x5)
Xu Khóa (x60)
Cây trồng (trung) (x2)

>> Vinh quang dũng sĩ

VINH QUANG DŨNG SĨ
(Mỗi ngày hoàn thành 5 lần)
Thời gian 09:00 ngày 21/03 đến 23:59 ngày 27/03
Cấp độ 7-65
Điều kiện Qua ải phó bản Đại Chiến Rồng (thường)
Sử dụng 1 Loa lớn
Phần thưởng

Túi Quà SW (x1)
wow-Hỏa Phụng kích x1, rương vũ khí wow x1, đá cường hóa x20, đá hợp thành 5 ngẫu nhiên x3, túi quà dát vàng, nón Lạc Việt x1, áo Lạc Việt x1.
(Vật phẩm không khóa)

Cùng tham gia nhận quà thả ga!