Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 21/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 27/03/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
200 Xu trở lên
Thánh Đúc x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Khoan Thai x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Sâu Sắc x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Đầm Ấm x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Hồng Tím x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Cây Chổi x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Nham Hiểm x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Tâm Bất Thính x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Danh hiệu Heo Vàng Mừng Tuổi
Vĩnh viễn
1000 500 1 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa

Danh Hiệu Chị Đại Thu Hút x1
3000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Danh Hiệu Sắc Hồng Dịu Dàng x1
3000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bò Sữa Trái Tim
x1
30 ngày
8000 2999 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 1 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Cấp x1
350 100 20 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên

Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly x1
Vĩnh Viễn
50000 1000 1 Xu

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư