Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

 • ĐỢT 1:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 21/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27/03/2019.
 • ĐỢT 2:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 28/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03/04/2019.
 • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá tăng cấp
2
Thẻ Hồn 5
GÓI QUÀ 2 Đá Giải Ấn 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Khắc Ấn Rồng (1) - Ưu Tú 1
Đá Phong Ấn 1
Châu Báu Sát Thương Lv15 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Đá Bùa Vật Tổ 10
WOW Xe Hơi
7 ngày/Kích hoạt phụ kiện vũ khí
1
GÓI QUÀ 2 WOW Sushi
7 ngày/Kích hoạt phụ kiện vũ khí
1
Đá tăng cấp 4
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Thẻ phụ kiện Trâu Vàng
15 ngày/khóa
1
Biến Hình PET Kungfu Panda
15 ngày/khóa
1
WOW Rồng Nước
7 ngày/Kích hoạt phụ kiện vũ khí
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Spider Gà
7 ngày/Kích hoạt phụ kiện thời trang
1
Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Đá Giải Ấn 2
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Bat-Gà
7 ngày/Kích hoạt phụ kiện thời trang
1
Ma Thạch 5000 EXP 1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Sổ Nhà Thám Hiểm Bạc 1
GÓI QUÀ 2
Ana Sky
7 ngày/Khóa/Kích hoạt phụ kiện thời trang
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
R2-D2
7 ngày/Khóa/Kích hoạt phụ kiện thời trang
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Thức Tỉnh Ấu Long Cổ 3
Linh Hồn Thú Cưỡi
10
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Thức Tỉnh Kim Xà 3
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 25
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh Vừa 10
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu khóa 7

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đồng 100
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/ khóa
1 .
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hồ Lô Xóa EXP-Cao 1
SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Vẫn Kim 80
Phục Long +5
7 ngày/Khóa
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đồng 200
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Châu Báu Sát (19) 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Đại Gia
10 ngày
1

Quy Thần +5
7 ngày

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Vẫn Kim 120
Thẻ Rồng Bong Bóng
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Xe Không Gian
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Aslan
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

 • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
 • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
 • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
 • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.