Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 28/03/2019
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03/04/2019.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 5
Đá Linh Hồn 2
Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 1 8
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 2
Đá Đúc Hồn 1
Đồng 2
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Bí Ngân 3
Đá Tiến Hóa 3
Châu Báu Sát Thương Lv15 1  
3,500 Xu
Linh Hồn Thú Cưỡi 3
Thuốc Hộ Giáp Lv5 5
Đá Tăng Cấp 5
8,000 Xu Set Tiểu Yêu
7 ngày/khóa
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 20
Đá Phong Ấn 2
15,000 Xu Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 30
Ma Thạch 5000 EXP 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày
1
20,000 Xu Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 40
Đá Phong Ấn 6
35,000 Xu Thẻ Phụ Kiện Hồ Ly
30 ngày/Khóa
1
Ma Thach 5000 EXP 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 100
50,000 Xu Đá Phong Ấn PET 15
SUPER Ngư Lôi
7 ngày/Khóa
1
Pháo May Mắn 1
100,000 Xu Thẻ Rồng Bóng Tím
183 ngày/khóa
1
Đá Phong Ấn 30
Ma Thạch 5000 EXP 8
200,000 Xu Khắc Ấn Rồng (1)-Hoàn Mỹ-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
Đá Phong Ấn 40
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
300,000 Xu Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
Đá Phong Ấn PET 60
Túi quà Ấn Siêu Việt
 
Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

400,000 Xu Đá Thức Tỉnh 30
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt

Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.