Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

Tăng cấp nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Tăng cấp trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 21/03/2018
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03/04/2019

Điều kiện và Phần thưởng

Gunner đạt cấp 5 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tăng cấp trang bị lên các cấp 1, 2, 3 sẽ nhận được phần quà như sau:

Điều kiệnPhần thưởng
Tăng cấp trang bị đạt cấp 1


Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng(x1)

Đá tăng cấp (x20) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Apollo (x10)

Tinh hoa vinh dự (x50)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 2


Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng(x3)

Đá tăng cấp (x30) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Midas (x20)

Tinh hoa vinh dự (x120)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 3


Sổ Nhà Thám Hiểm Bạc(x1)

Đá tăng cấp (x50) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Maria (x30)

Tinh hoa vinh dự (x300)

*Sau khi cường hóa trang bị đạt +12, mới có thể tiếp tục cường hóa đạt cấp 1, 2, 3.

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP TRANG BỊ TẠI ĐÂY