Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 21/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27/03/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Quà Tháng 3 (1)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Quà Tháng 3 (1)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Quà Tháng 3 (1)
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Quà Tháng 3 (1)
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Quà Tháng 3 (1)
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 28/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03/04/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10
Thuốc Tăng Cấp Thú 2

Quà Tháng 3 (2)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Quà Tháng 3 (2)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Quà Tháng 3 (2)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Quà Tháng 3 (2)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Quà Tháng 3 (2)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

20

Mèo Xanh (Doremon)

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Đá Chữ Duyên x2
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mèo Xanh

8 ngày/ Khóa

Đá Cường Hóa x15

Rước Lộc Vào Nhà

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x2 Đá Cường Hóa x15
Mũi Khoan Cấp 1 x10

Châu Báu Thuộc Tính Lv9-11 x2


Đá Chữ Duyên
 x1

Xu Xài Thả Ga

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Đá Linh Hồn x3

Da Thú x3


Đá Chữ Duyên
 
x1

Vạn Sự Như Ý

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Đá Chữ Duyên x1

Tấn Tài Tấn Lộc

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Vật Tế Cao x2
Chìa Ma Pháp x5  
Đá Linh Hồn x5  
Đá x3
Chiến hồn đơn x20  
Đá Chữ Duyên x1

Tiền Bạc Đầy Nhà

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2
Mảnh Sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Đá Đúc Hồn x1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5
Rương xu khóa sơ x4
Đá Chữ Duyên x1

Hạnh Phúc Ấm Êm

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Bùa Vật Tổ x2   
Đá Chữ Duyên x1

An Khang Thịnh Vượng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Mảnh ghép Phụng Hoàng Băng 4* x1
Chocolate Tình Yêu x1
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1   
Đá Chữ Duyên x1

Gia Đình Sum Vầy

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Đá Chữ Duyên
 x8
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mảnh Sơ LEGEND Xếp hình x1

Nhẫn EXP +2 x3

7 ngày/ Khóa

Linh Hồn Thú Cưỡi x3

Rương 200 Lệnh Bài x5

Năm Mới Phát Tài

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
  
Đá Chữ Duyên
 x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
WOW Xếp Hình x1
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x100
Túi quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1

Trò Chuyện Hăng Say

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 8 trận tự do 3v3, 
- Chiến thắng 5 trận Guild Chiến
Phần thưởng


Xoài 
x3

Mảnh Đá Tăng Cấp x1

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 21/03/2019 - 23:59:59 03/04/2019
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10