Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [21/03- 03/04]

Từ 21-03-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 21/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 03/04/2019.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục ĐạtPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
500 Xu khóa 1
Giáp S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 5
Nón S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày
Quà Chúc Phúc
Mở ngẫu nhiên nhận: Ấn Chúc Phúc Ưu Tú x1
7 ngày/Khóa
1
500 Xu khóa 1
Đá Giải Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Búa S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Châu Báu Sát Thương Lv17 1
Đá Tăng Sao Lv2 5
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Phụ Kiện Thú 3 Sừng
14 ngày/Khóa
1
500 Xu khóa 1
Đá Phong Ấn 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngàyPhần thưởngSố LượngHình ảnh
Ngày 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Ngày 2 Chiến Hồn Đơn 150
Ngày 3 Linh Lộ Đơn 35
Ngày 4 Thẻ hồn 10
Ngày 5 Đá Tăng Cấp 10
Ngày 6 Đá Linh Hồn 30
Ngày 7 Rương vỏ vũ khí ngẫu nhiên 2
Ngày 8 Vật Tế-Cao 10
Ngày 9 Đá Vỡ 100
Ngày 10 Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp 5
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Đá Tăng Sao lv1 5
Ngày 13 Đá Luyện Hóa 10
Ngày 14 Trùng Sinh Đơn 4

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.