Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [20.11 - 27.11]

Từ 20-11-14 đến 27-11-14

Mua 3 tặng 1

Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 20.11 đến hết 23.11.2014.

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua 3 Đá tăng cấp giá 350xu/viên sẽ được tặng ngay Đá tăng cấp (x1) - thời hạn sử dụng 1 ngày.

Ghi chú

  • Mua Đá tăng cấp trực tiếp tại Shop Game mới được tính. Mua trong Đấu giá hoặc giao dịch qua thư sẽ không được tính.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Bác Học.