Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [20.02 - 04.03.2020]

Từ 20-02-20

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 27/02/2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 04/03/2020.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Mảnh Đá Tăng Sao 2
Vật Tế Cao 1
Đá Linh Hồn 4
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 3
Đá Đúc Hồn 1
Đá Đột Phá 1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Ma Thạch 1000 EXP 1
Đá Luyện Hóa 3
Đá Linh Nguyện 2
3,500 Xu
Búa S - Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S - Phù Điêu
7 ngày
1
Giáp S - Phù Điêu
7 ngày
1
8,000 Xu Bất Khuất (Nữ)
8 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Trùng Sinh Đơn 10
15,000 Xu Tiểu Hoàng Tử
8 ngày
1
Đá Phong Ấn 5
Trùng Sinh Đơn 15
20,000 Xu Khỉ May Mắn (Nữ)
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 6
Trùng Sinh Đơn 20
35,000 Xu Nữ Hoàng Băng Giá
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 8
Trùng Sinh Đơn 30
50,000 Xu Áo Giáp Xanh
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 10
Trùng Sinh Đơn 40
80,000 Xu Thần Rồng Lửa
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 15
Trùng Sinh Đơn 60
100,000 Xu Hộp Hồn Tinh Lớn 60
Đá Phong Ấn 30
Trùng Sinh Đơn 80
200,000 Xu Ấn Chúc Phúc (6)-Hoàn Mỹ-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
Đá Thức Tỉnh 40
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
300,000 Xu Đá Phong Ấn 100
Đá Đúc Hồn 600
Túi quà Ấn Siêu Việt
 
Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

400,000 Xu Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày
1
Đá Đột Phá 600
Ấn Sức Mạnh (1) - Siêu Việt - 5 Sao 1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.