Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [20.02 - 04.03.2020]

Từ 20-02-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 27/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 04/03/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Nón - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 2
Ấn Bùa Ưu Tú 1
Đá Linh Hồn 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 25
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 3
Ấn Bùa Hoàn Mỹ 1
Đá Linh Hồn 12
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Nón - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Đá Linh Hồn 24
GÓI QUÀ 3 Nhẫn Athena +2
7 ngày
1
Đá Đúc Luyện 4
Châu Báu Sát Thương Lv17 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Nón - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 2
Ấn Bùa Siêu Việt 2
Đá Linh Hồn 48
GÓI QUÀ 3 Danh Hiệu: Halloween Đến Rồi
15 ngày
1
Đá Tím 2
Đá Phong Ấn 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Nón - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Dê Be He
8 ngày
1
Nhẫn EXP +3 2
Đá Linh Hồn 100
GÓI QUÀ 3 Đá Tím 5
Đá Phong Ấn 3
Danh Hiệu: Kỵ Sĩ Bí Đỏ
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bong bóng giới tính
8 ngày
1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 5
Đá Tím 15
Danh Hiệu: Chuột Con Mừng Tuổi
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
Thuốc Ma Pháp 16
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Linh Hồn 250
Đá Đúc Hồn 65
SUPER Kẹo Ma Quái
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 10
Đá Tím 30
Quyển Phù Hiệu Nón - Hoàn Mỹ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Thuốc Ma Pháp 32
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Đá Linh Hồn 500
Đá Đúc Hồn 65
Chiến Thần*
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 20
Đá Tím 60
Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
90 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Ma Pháp 50
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Bí Ngân 150

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Đá Đúc Hồn 110
GÓI QUÀ 3

Thẻ Triệu Hồi Bé Bí Ngô 1
Đá Thức Tỉnh 20
Đá Tím 110

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thuốc Ma Pháp 100
Pháo Quý Tộc
Phát Lì Xì 100.000 Xu Khóa
1
LEGEND Ngư Lôi
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Xe Không Gian
365 ngày
1
Vẫn Kim 150
Đá Đúc Hồn 220
GÓI QUÀ 3

Đá Đột Phá 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Tím 220

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Ma Pháp 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Đột Phá 300
Đá Tím 450
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/khóa
1
Vẫn Kim 300
Đá Đúc Hồn 440

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Nhẫn EXP +5
7 ngày
3
Đá Thức Tỉnh 120
Trùng Sinh Đơn 600
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 300
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.