Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [20.02 - 04.03.2020]

Từ 20-02-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 20/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 26/02/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 200 Xu, 500 Xu, 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 2
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Vật Tế Cao 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 3
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Vật Tế Cao 10
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 1
Đá Tiến Hóa 5
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Đá Đúc Luyện 4
Châu Báu Sát Thương Lv17 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 1
Nhẫn EXP +3 2
Đá Tiến Hóa 10
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Hương Sen
30 ngày
1 Bảo trì
Đá Đúc Luyện 6
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 SET Chuột Lang Thang
8 ngày
1
Nhẫn EXP +3
4
Đá Tiến Hóa 60
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Kỵ Sĩ Bí Đỏ
15 ngày
1
Đá Đúc Luyện 15
Đá Thức Tỉnh 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Cánh Hạc Giấy
7 ngày
1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 25
Thẻ Danh Hiệu Nữ Hoàng Vương Quốc
30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 3

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 WOW Thánh Gióng
7 ngày
1
Bạc Trắng 20
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 12
Đá Tiến Hóa 60
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 40
Đá Phong Ấn 10
Đá Thức Tỉnh 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
60 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Đá Tiến Hóa 120
SUPER Vua Mèo
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 60
Đá Phong Ấn 20
Đá Thức Tỉnh 12

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 40
Đá Đúc Luyện 120
Thẻ Triệu Hồi Chuột Pata
Vĩnh Viễn
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Đá Phong Ấn 100
Pháo Quý Tộc
Dùng trong Lì Xì Pháo Hoa, Phát 100.000 Xu Khóa cho Server hoặc Guild
1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
365 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Nhẫn EXP +5
1
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 100
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 35
Đá Đúc Luyện 240
Đá Đột Phá 200

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Legend - Dép Lào
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 200
Nhẫn EXP +5 2
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 300
Đá Đột Phá 300
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Nhẫn EXP +5 1
Đá Đúc Luyện 400
Đá Đúc Hồn 900
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 300
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.