Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [20.02 - 04.03.2020]

Từ 20-02-20

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 20/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 04/03/2020.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2.000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Set trang bị)Thuộc tính đột biến tăng thêm
20/02 - 23/02

Nhóc Mèo Học Giỏi
+100 Tấn Công
+100 Phòng Thủ
+100 Nhanh Nhẹn
+100 May Mắn
+1000 HP
+100 Sát Thương
+100 Giáp
24/02 - 26/02
Tiểu Thư Tóc Tím
27/02 - 01/03
Nữ Hoàng Dạ Hội
02/03 - 04/03
Jodie Lanh Lợi


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Kính)Thuộc tính đột biến tăng thêm
20/02 - 23/02 Hoa Tuyết Mùa Đông +150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Ánh Mắt Nóng Bỏng
24/02 - 26/02 Tia Ấm Áp
Lễ Vui Vẻ
27/02 - 01/03 Tóc Uốn Xoăn
Nhuộm Highlight
02/03 - 04/03 Đuôi Ngựa Xinh
Đông Ấm Áp

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).