Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [2.7 - 8.7]

Từ 01-07-15

Thời gian diễn ra: Từ 11:00 Thứ 5 ngày 2.7 đến 23:30 Thứ 4 ngày 8.7.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner Phụ Ma trang sức theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

CấpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Bậc 1 - Lv2 Tinh hoa vinh dự 3
Đá Linh Hồn 6
Ma Thạch-Sơ 2
Bậc 1 - Lv4 Tinh hoa vinh dự 4
Đá Linh Hồn 7
Ma Thạch-Sơ 3
Bậc 1 - Lv6 Tinh hoa vinh dự 5
Đá Linh Hồn 8
Ma Thạch-Sơ 3
Bậc 1 - Lv8 Tinh hoa vinh dự 5
Đá Linh Hồn 9
Ma Thạch-Trung 2
Bậc 2 - Lv0 Tinh hoa vinh dự 8
Đá Linh Hồn 13
Ma Thạch-Trung 3
Bậc 2 - Lv2 Tinh hoa vinh dự 9
Đá Linh Hồn 15
Ma Thạch-Trung 4
Bậc 2 - Lv4 Tinh hoa vinh dự 10
Đá Linh Hồn 17
Ma Thạch-Trung 4
Bậc 2 - Lv6 Tinh hoa vinh dự 11
Đá Linh Hồn 19
Ma Thạch-Cao 3
Bậc 2 - Lv8 Tinh hoa vinh dự 12
Đá Linh Hồn 21
Ma Thạch-Cao 3
Bậc 3 - Lv0 Tinh hoa vinh dự 21
Đá Linh Hồn 35
Ma Thạch-Cao 6

Lưu ý

  • Cấp độ Phụ Ma sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.