Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.2 - 25.2]

Từ 18-02-15

Thời gian diễn ra: Từ 09:00 ngày 19.2 đến 22:30 ngày 25.2.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp thú cưỡi theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Kỹ năng Xuyên GiápQuà tặngSố lượngHình ảnh
Level 6 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Thẻ hồn 5
Level 7 Thuốc Tăng Cấp Thú 15
Linh Châu Kỹ Năng 15
Thẻ hồn 15
Level 8 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Linh Châu Kỹ Năng 20
Thẻ hồn 20
Level 9 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Linh Châu Kỹ Năng 50
Thẻ hồn 50
Level 10 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Linh Châu Kỹ Năng 100
Thẻ hồn 100

Lưu ý

  • Kỹ năng Xuyên Giáp của thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.