Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.12 - 24.12]

Từ 18-12-14

Nội dung sự kiện

Thời gian: Từ 20.12 đến hết 26.12.2014.

Thời gian nhân 2 chúc phúc : Từ 20:00 - 20:30 các ngày 20.12 - 26.12.2014.

Trong thời gian sự kiện, tính năng Chúc phúc phù thủy sẽ được mở, tham gia tính năng sẽ nhận được lợi ích và quà tặng.

Phúc lợi chúc phúc

Phúc lợi cấp 1


Túi Noel lv1

Túi Noel lv2

Gậy phép lv1

Gậy phép lv2

Vớ Noel

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 1 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 1 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 1 (tốn 300 Xu).

Phúc lợi cấp 2


Túi Noel lv1

Rương Noel lv3

Gậy phép lv1

Gậy phép lv2

Gậy phép lv1

Quà cây Noel

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 2 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 2 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 2 (tốn 600 Xu).

Phúc lợi cấp 3


Rương Noel lv3

Gậy phép lv2

Gậy phép lv1

Quà cây Noel

Túi Noel lv1

Quà ông Noel

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 3 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 3 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 3 (tốn 900 Xu).

Hướng dẫn tham gia

Tại giao diện giờ event, chọn mục Giáng Sinh:

Xuất hiện giao diện tính năng Chúc phúc Giáng Sinh:

Vậy làm sao để tăng cấp chúc phúc?

Chúc phúc: Yêu cầu có kẹo. Kẹo có được khi hoàn thành các nhiệm vụ Giáng Sinh.

Thành tâm chúc phúc: Mỗi lần thành tâm chúc phúc hao tốn 70xu.

Một lần chúc phúc thành công, thanh chúc phúc trong giao diện sẽ nhận được kinh nghiệm. Khi thanh kinh nghiệm đầy sẽ lên cấp chúc phúc và nhận được cấp phúc lợi tương ứng.

Với mỗi 30 phút không tiến hành chúc phúc, sẽ mất đi 5 điểm kinh nghiệm chúc phúc.