Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19/10 - 01/11]

Từ 18-10-17

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY -=-

Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đang chờ đón các Gunner đấy! Cùng xem nha.

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19/10/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25/10/2017.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Chiến hồn đơn 10
Vé Tăng Vật Tổ 100
Da Thú 4
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đá Linh Hồn 6
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1
Da Thú 8
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Thuốc tăng cấp thú 6
Da Thú 12
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp)
1
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1
Đá Linh Nguyện 6
Xu Vui Vẻ
8
5.000 xu Đá Linh Hồn 70
WOW- Thế vận hội
Khóa
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Hạnh Phúc +5
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Vua chiến đấu 1 --
15.000 xu Bùa Siêu việt
1
Ma thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ 1
Xu Vui Vẻ 35
30.000 xu Thuốc tăng cấp thú 200
Đá Tăng Sao Lv2 6
Chiến thần*
365 ngày/Khóa
1
50.000 xu Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng 30
Lạc Việt +5
Khóa

1
Vàng
200
100.000 xu Voi Vàng
365 ngày/Khóa
1
Châu báu_Sát 19 1
Vàng 250
200.000 xu Legend - Cúp Vàng
7 ngày/Khóa
1
Danh Hiệu Thành Chủ Hải Phòng
30 Ngày /Khóa
2
Mũi khoan cấp 5 60

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 26/10/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 01/11/2017.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đá 5
Đá Manh Hóa 3
Vé Tăng Vật Tổ 100
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đồng 3
Vật Tế-Cao
3
Đá Linh Hồn 6
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Bạc 3
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp) 1
Vật tế-cao
5
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Đá Linh Nguyện 6
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 10
Xu Vui Vẻ
8
5.000 xu Đá Linh Hồn 70
Wow-Photocopy
Khóa
2
Bao tay Venus +5
7 ngày/ Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Hạnh Phúc +5
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Đại sư Vũ khí 1 --
15.000 xu Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ 1
Bùa Siêu việt
1
Xu Vui Vẻ 35
30.000 xu Thuốc tăng cấp thú 200
Đá Tăng Sao Lv2
Khóa/Vĩnh Viễn
6
SUPER - Búa Thor* 1
50.000 xu Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng 30
Quy Thần +5
Khóa

1
Vàng
200
100.000 xu Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly
1
Châu báu_Sát 19 1
Vàng 250
200.000 xu Legend-Boomerang 1
Danh Hiệu Thành Chủ Đà Nẵng 2
Mũi khoan cấp 5 60

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.