Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19/10 - 01/11]

Từ 18-10-17

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19/10/2017.
  • Kết thúc: 23h59 thứ tư, ngày 01/11/2017.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/1000 xu/2000 xu

09:00 ngày 19/10/2017 đến 23:59:59 ngày 22/10/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Ngu Ngơ 1 8 ngày
Tình Si 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Hook

1 8 ngày


Hook

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 23/10/2017 đến 23:59:59 ngày 25/10/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Bất mãn nhỏ 1 8 ngày
Miệng mèo dễ thương 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Phúc đến

1 8 ngày

Phúc đến

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 26/10/2017 đến 23:59:59 ngày 29/10/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Xa cách buồn đau 1 8 ngày
Xa cách buồn đau 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Viên Ngọc Xanh (Nữ)

1 8 ngày


Trầm Lắng (Nam)

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 30/10/2017 đến 23:59:59 ngày 01/11/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Cười mỉm 1 8 ngày
Cô gái xấu xí 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Mắt Kitty


Money
1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.