Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19/04 - 02/05]

Từ 18-04-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 19/04/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 02/05/2018.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Cá mập từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
CÁ MẬP
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

TRỐNG LẮC
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đại Sư Tung Hoành
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Cá mập x300


Trứng Pet Kungfu Đại Hiệp x1
Trứng đã mở không thể đổi được

Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Cá mập x150


Trống Lắc x75


Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Cá mập x50

Trống Lắc x35 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

Khóa/ không thể nâng cấp lên Kungfu Đại Hiệp 5 sao
1

Đá Thức Tỉnh x18

Đá thức tỉnh·Đại sư kung fu
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Thần Khí Hắc Ám
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cá mập x50

Super - Đàn Hắc Ám

7 ngày/ Khóa
1

Đá Thần Khí x50

Cá mập x100

Wow-Mắt Ác Ma

7 ngày/ Khóa
1

Đá Thần Khí x100

Bùa vật tổ x100

Vé Tăng Vật Tổ
Khóa
50

Ốc biển x6

Tinh hoa vinh dự
Khóa
5

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Mảnh ánh sáng lam
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng

Mảnh ánh sáng lam x150


Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng x1

90 Ngày/Khóa

Mảnh ánh sáng lam x90


Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng x1

30 Ngày/Khóa

Mảnh ánh sáng lam x15

Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng x1

3 Ngày/Khóa

Mảnh ánh sáng lam x2


Tinh hoa vinh dự x10

Khóa


Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Phụ kiện Thú cưỡi
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cá mập x3

Thẻ Cự Long Hai Đầu

30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x3


Thẻ phụ kiện Kẹo Mây

30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x3


Thẻ Sơn Dương
30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x3

Thẻ phụ kiện Trâu vàng
30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Biến Hình PET
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cá mập x3

Thẻ triệu hồi Phi Long
30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x3


Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu

30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x4


Thẻ triệu hồi Cú Mèo

30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x10

Cá mập x4

Thẻ triệu hồi Cún Yêu
30 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Nhận
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chiến thần* x1

Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh ánh sáng lam x20

Hoàng Kim Vũ* x1


Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh ánh sáng lam x20

Khiên Captain x1


Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh ánh sáng lam x20

Super-Thiên sứ ban phúc x1

Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh ánh sáng lam x20

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cá mập x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Trống Lắc x5

Cá mập x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Cá mập x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Cá mập x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Cá mập x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Cá mập x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Cá mập
 x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Cá mập x250
.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Cá mập x330


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Cá mập x250


LEGEND - Búa Thor
Khóa
1
Cá mập x2

Nhẫn EXP +3
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Sứa biển x3
Trống Lắc x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Sứa biển x6
Trống Lắc x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Sứa biển x12
Trống Lắc x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Sứa biển x7
Hộp hồn tinh (lớn)
khóa
2

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 19/04/2018 đến 23:59 ngày 02/05/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Sứa biển x12
Trống Lắc x5
Sách ma pháp x1
Sứa biển x9
Trống Lắc x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Sứa biển x21
Trống Lắc x10
Túc Cầu Vàng x1
Cá mập x50
Trống Lắc x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.