Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [18/05 - 31/05]

Từ 17-05-17

Chào các Gunner,

Hoạt động hấp dẫn, giờ event "Sử dụng vật phẩm" sẽ có một số thay đổi nhỏ nên các Gunner cần lưu ý. Sau 00:00 hằng ngày các vật phẩm sử dụng sẽ được thiết lập lại số lượng sử dụng.