Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [18/05 - 31/05]

Từ 17-05-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 25/05/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31/05/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Tháng 5 (5)Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Đá x2

Legend - Pháo Hoa x1

Gấu Mạnh Mẽ x1

Da Thú x3

Đá x3
hoặc
Đá x5

Da Thú x5
hoặc
Da Thú x10

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Sương trắng x1 (đổi quà Hot)
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà Tháng 5 (5)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 5 (5)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 5 (5)
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 5 (5)
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 5 (5)
1

Cây trồng (sơ)
5

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa
--
Cây giống (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Đá Tâm Nguyện (x1)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa
--
Cây giống (x1)

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng --
Chiến hồn đơn(x20)
--
Hồn Bảo Vệ x1
--
Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

--
Cây giống (x1)

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng --
Mảnh đá tăng cấp (x2)
--
Nhẫn EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa
--
Đá Tâm Nguyện (x1)
--
Cây giống (x1)

Vinh quang tổ đội

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 2 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

Đá Tâm Nguyện (x1)

Nước tu luyện cấp 2 x3

Thuốc Tăng Cấp Thú x2 Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng Đá x3 Đá Linh Hồn x5 Nhẫn EXP +1 (x2)
7 Ngày/khóa
Cây giống x1

Đổi Cây Giống

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Cây giống x10
Phần thưởng -- Chọn Thẻ phụ kiện Trâu vàng x1 hoặc Sương Trắng x1 .

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 18/05/2017 - 23:59:59 31/05/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.