Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [18/04- 01/05]

Từ 18-04-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 18/04/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 24/04/2019.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc
1 ngày/khóa

1
GÓI QUÀ 2 Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 1 10
Vé Tăng Vật Tổ 50

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Nước Tu Luyện Cấp 2 1
Châu Báu Sát (11) 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Thức Ăn Cao 10
Linh Lộ Đơn 5
GÓI QUÀ 2

Cung Ảo Ảnh Kalsiddon

1 ngày/ khóa

1
Đá Cường Hóa 80
Đá Tăng Cấp 2
GÓI QUÀ 3 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1

Nhện May Mắn

1 ngày/ khóa

1
Châu Bác Thuộc Tính 11-17 3

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch EXP Trung (1000 EXP) 1
Đá Tăng Cấp 5
Vật Tế Cao 15
GÓI QUÀ 2 Bí Ngân 5
Đá Tăng Sao Lv1 2
Linh Hồn Thú Cưỡi 2
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện: Truyện Tranh Kinh Điển (1) 3
Đá Tăng Cấp 2
Hộp Hồn Tinh Lớn 3
GÓI QUÀ 2
Châu Báu Sát Thương Lv 17 1
Đá Thức Tỉnh 2
Túi Quà Phụ Kiện: Truyện Tranh Kinh Điển (2) 3
GÓI QUÀ 3

Bộ Phụ Kiện Tự Do 1

Không khóa

1
Đá Phong Ấn 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 5000 EXP 1
Nguồn sức mạnh 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Ấn Bùa Siêu Việt 3
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện: Truyện Tranh Kinh Điển (1) 1
Đá Tăng Sao Lv2 1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện: Truyện Tranh Kinh Điển (2) 6
Hồ Lô-Truyền Thuyết 1

Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa

1
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Đá Phong Ấn 2