Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [18/04- 01/05]

Từ 18-04-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 25/04/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 01/05/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá tăng cấp
2
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1
GÓI QUÀ 3 Hộp Hồn Tinh Vừa 1
Đá Phong Ấn 1
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Đá Tâm Nguyện 100
Đá Cường Hóa 100 Đá cường hóa trong Gunny II
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 Thẻ Phụ Kiện Kẹo Mây
15 ngày/khóa
1
Thẻ Triệu Hồi U Linh
15 ngày/khóa
1
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Linh Hồn Thú Cưỡi
10
Đá Thức Tỉnh Ấu Long Cổ 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 Đá Thức Tỉnh Kim Xà 1
Linh Hồn Pet 15
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Đá Phong Ấn 2
Đá Thức Tỉnh Xanh Biếc 1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Hạc Giấy
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Bong Bóng Giới Tính
Kích hoạt phụ kiện Cuộc Sống Muôn Màu
7 ngày/Khóa
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
SUPER Hỏa Phụng Kích
7 ngày/Khóa
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 6
Hộp Hồn Tinh Vừa
15
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Thẻ Phụ Kiện Đầu Đạn Vàng
120 ngày/Khóa
1
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Ma Thạch 5000 EXP 3
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu khóa 7

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 100
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Bùa Tốc Độ Siêu Việt 1
SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 100
SUPER-Sách Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu Báu Sát (19) 1
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 60

Quy Thần +5
7 ngày

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Vẫn Kim 100
Thẻ Triệu Hồi Tiểu Thần
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Xe Không Gian
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Cân Thơ
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 60
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.