Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [18/04- 01/05]

Từ 18-04-19

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 18/04 đến 23:59:59 ngày 21/04
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Thánh Đúc 1 8 ngày
Khoan Thai 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Bất Khuất (Nam)
1 8 ngày

Bất Khuất (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 22/04 đến 23:59:59 ngày 24/04
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Mát Lạnh 1 8 ngày
Tóc Sói Con 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Dũng Cảm (Nam)
1 8 ngày

Dũng Cảm (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 25/04 đến 23:59:59 ngày 28/04
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Kính Phượng Điệp 1 8 ngày
Đại Gia Nổi Bật 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Siêu Phàm (Nam)

1 8 ngày

Siêu Phàm (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 29/04 đến 23:59:59 ngày 01/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Sâu Sắc 1 8 ngày
Đầm Ấm 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Vĩnh Hằng (Nam)

1 8 ngày

Vĩnh Hằng (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.