Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16.7 - 29.7]

Từ 15-07-15

Chào các Gunner!

Cùng trở thành Vua tích lũy nạp xu liên server và nhận quà vô cùng hấp dẫn của tuần này. Sẵn sàng tham gia chưa nào?

Thời gian

Từ 00:00 Thứ 5 ngày 16.7 đến 23:59:59 Thứ 4 ngày 22.7.2015

Phần thưởng

Phần thưởng cho Vua tích lũy nạp xu liên server chỉ có một.

Phần thưởngSố lượngThuộc tínhHình ảnh

Thẻ phụ kiện Dê Trắng

Khóa
1 Hộ giáp +5
Sát thương +5
HP +300
Ma công +60
Thẻ danh hiệu Giàu Nứt Vách
Thời hạn 10 ngày/ Khóa
1 Tấn công +120, phòng thủ +80, nhanh nhẹn +120, may mắn +80

*Lưu ý: Phần thưởng chỉ dành cho duy nhất một Gunner nạp tích lũy cao nhất tuần, bắt đầu từ 00:00 ngày 16.7 đến 23:59:59 ngày 22.7.2015. Nếu danh sách ngày  22.7  mà có gunner trùng số xu nạp tích lũy thì sẽ trao thưởng cho gunner đạt mốc tích lũy cao nhất trước.

Chào các Gunner!

Cùng trở thành Vua tích lũy nạp xu liên server và nhận quà vô cùng hấp dẫn của tuần này. Sẵn sàng tham gia chưa nào?

Thời gian

Từ 00:00 Thứ 5 ngày 23.7 đến 23:59:59 Thứ 4 ngày 29.7.2015

Phần thưởng

Phần thưởng cho Vua tích lũy nạp xu liên server chỉ có một.

Phần thưởngSố lượngThuộc tínhHình ảnh

Thẻ phụ kiện Dê Trắng

Khóa
1 Hộ giáp +5
Sát thương +5
HP +300
Ma công +60
Thẻ danh hiệu Giàu Nứt Vách
Thời hạn 10 ngày/ Khóa
1 Tấn công +120, phòng thủ +80, nhanh nhẹn +120, may mắn +80

*Lưu ý: Phần thưởng chỉ dành cho duy nhất một Gunner nạp tích lũy cao nhất tuần, bắt đầu từ 00:00 ngày 23.7 đến 23:59:59 ngày 29.7.2015. Nếu danh sách ngày  29.7  mà có gunner trùng số xu nạp tích lũy thì sẽ trao thưởng cho gunner đạt mốc tích lũy cao nhất trước.