Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16.7 - 29.7]

Từ 15-07-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 16.7 đến 23:59 Thứ 4 ngày 29.7.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Sức Mạnh Tình Yêu từ sự kiện Nạp XuTình Yêu Giản Đơn từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn(x50)
Super Hoa Tình Yêu
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn(x50)
Super Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn(x50)
Super Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn(x50)
Super Halloween
Khóa/ 7 ngày
1

Ngoài ra với Mảnh Cuồng PhongChế Tạo Vàng các Gunner vẫn có thể đổi vũ khí Super theo số lượng dưới đây:

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chế Tạo Vàng (x50)
Mảnh Cuồng Phong (x50)
Super Hoa Tình Yêu
Khóa/ 7 ngày
1
Chế Tạo Vàng (x50)
Mảnh Cuồng Phong (x50)
Super Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
Chế Tạo Vàng (x50)
Mảnh Cuồng Phong (x50)
Super Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày
1
Chế Tạo Vàng (x50)
Mảnh Cuồng Phong (x50)
Super Halloween
Khóa/ 7 ngày
1

Lưu ý:

Có thể đổi 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Võ Sĩ.