Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16.7 - 29.7]

Từ 15-07-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 16.7 đến 23:59 Thứ 4 ngày 29.7.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Sức Mạnh Tình Yêu từ sự kiện Nạp XuTình Yêu Giản Đơn từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x250)
Tình Yêu Giản Đơn (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1

Ngoài ra với Mảnh Cuồng PhongChế Tạo Vàng từ túi quà Thần Thú 1 các Gunner vẫn có thể đổi thẻ phụ kiện theo số lượng dưới đây:

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chế Tạo Vàng (x150)
Mảnh Cuồng Phong (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Chế Tạo Vàng (x150)
Mảnh Cuồng Phong (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Chế Tạo Vàng (x150)
Mảnh Cuồng Phong (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Chế Tạo Vàng (x250)
Mảnh Cuồng Phong (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Mưa Rừng