Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16.7 - 29.7]

Từ 15-07-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Quyết chiến Boss Thế giới

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 22.7.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Tham gia Boss thế giới số lần chiến đấu đạt từ 3 lần trở lên nhận thưởng
Điều kiệnPhần thưởng
Đánh boss thế giới 3 lần Tinh Hoa Vinh Dự x5
Thức Ăn Cao x1
Ốc Biển x1
Đánh boss thế giới 6 lần Tinh Hoa Vinh Dự x8
Châu Báu thuộc tính 9 -15 x1
Ốc Biển x2
Đánh boss thế giới 9 lần Tinh Hoa Vinh Dự x10
Đá Manh Hóa x2
Ốc Biển x3

Ngập tràn xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến.
Phần thưởng

Hạt giống vinh dự(x2)
Mũi khoan cấp 1 (x10)
Xu khóa (x100)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Thử thách ngày hè 1

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 40 - 70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đại chiến rồng-Legend.
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x4)
Hạt giống vinh dự (x4)
Tiền Đổi Trang Phục x1

Nhiệm vụ loa

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Sử dụng 5 loa lớn
Phần thưởng

Phiếu Tạo Mới Thú Cưng (x2)
Hạt giống đá cường hóa (x2)
Tinh Hoa Vinh Dự (x6)

Thử thách ngày hè 2

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x4)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Quà viễn chinh (x2)
Mở ngẫu nhiên nhận một trong:
Châu báu chúc phúc thuộc tính x3,
Ma Thạch Tam Quán Lv1 (Ưu tú) x1,
Ma Thạch Tứ Tượng Lv1 (Thường) x1,
Ma Thạch Nhị Thánh

Tiền Đổi Trang Phục x1

Thu thập Tiền Đổi Trang Phục 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x10
Phần thưởng Thẻ Chim Non x1
Công kích: 0
Phòng thủ: 0
Nhanh nhẹn: 10
May mắn: 0
Hiệu lực 1 ngàyTrong thời gian sự kiện hoàn thành 1 lần duy nhất
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x10

Phần thưởng Ngộ Không Bách Chiến x1

Thu thập Tiền Đổi Trang Phục 2

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 16.7 đến hết 29.7.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x5
Năng Lượng Xanh x4 (Mua tại cửa hàng)
Phần thưởng Thẻ Bậc Thầy Luyện Thú x1


Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.