Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16/11 - 29/11]

Từ 15-11-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 16/11/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/11/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy BÉ KUTE từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Bé KUTE
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

QUÀ ƯỚC MƠ
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đổi PET Kungfu Đại Hiệp
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Bé Kute x150


Quà Ước Mơ x75


Kungfu Đại Hiệp 5 Sao
Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Bé Kute x50


Quà Ước Mơ x35


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x12


Đá thức tỉnh·Xanh Biếc

Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x12

Đá thức tỉnh·Tề Thiên Đại Thánh
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà 20/11 (1)
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Sách x5

Bút Chì x5


Phấn x5


Túi quà Maria
1

Túi quà Midas
1

Túi quà Apollo
1

Sách x45

Bút Chì x45


Phấn x45


Châu báu chúc phúc công kích
1

Châu báu chúc phúc phòng ngự
1

Châu báu chúc phúc thuộc tính
1

Sách x1200

Bút Chì x1200


Phấn x1200


Ấu Long Cổ 4
1

Sách x2

Bút Chì x2


Phấn x2


Châu báu sát thương Lv15
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Sách, Bút Chì, Phấn nhận được từ Túi quà 20/11. Túi quà 20/11 nhận từ Nhiệm vụ sự kiện hoặc mua trực tiếp tại Giảm Giá Mới.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà 20/11 (2)
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Bé Kute x1

Tôn Sư Trọng Đạo
10 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x5

Bé Kute x30

Ấu Long Cổ 4

Khóa
1

Quà Ước Mơ x30

Bé Kute x25

Xanh biếc 4

Khóa
1

Quà Ước Mơ x30

Bé Kute x20

Manh Tiểu Miêu 4
Khóa
1

Quà Ước Mơ x20

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà 20/11 (3)
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Bé Kute x1

Thẻ phụ kiện Dê trắng
7 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x3

Bé Kute x1

Thẻ phụ kiện Trâu vàng

7 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x3

Bé Kute x2

Thẻ phụ Kiện Rùa

7 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x5

Bé Kute x2

Thẻ phụ Kiện Vịt
7 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x15

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà 20/11 (4)
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Bé Kute x4

Thẻ triệu hồi Vẹt
30 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x3

Bé Kute x4

Thẻ triệu hồi Đậu

30 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x3

Bé Kute x4

Thẻ triệu hồi Gấu

30 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x5

Bé Kute x4

Thẻ triệu hồi Cú Mèo
30 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x15

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Bé Kute x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Quà Ước Mơ x5

Bé Kute x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Bé Kute x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Bé Kute x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Bé Kute x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Bé Kute x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Bé Kute x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Bé Kute x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Bé Kute x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Bé Kute x120
Quà Ước Mơ x100


Ma Xà 5
Khóa
1
Bé Kute x120
Quà Ước Mơ x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Đá Thức Tỉnh 1
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Ấu Long Cổ
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Phượng Hoàng Băng
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Kim Xà
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Tuần Lộc
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Quà Chúc Phúc x3
Quà Ước Mơ x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Quà Chúc Phúc x6
Quà Ước Mơ x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Quà Chúc Phúc x12
Quà Ước Mơ x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 29/11/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Quà Chúc Phúc x12
Quà Ước Mơ x5
Sách ma pháp x1
Quà Chúc Phúc x9
Quà Ước Mơ x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Quà Chúc Phúc x21
Quà Ước Mơ x10
Túc Cầu Vàng x1
Bé Kute x50
Quà Ước Mơ x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.