Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16/06 - 29/06]

Từ 15-06-16

Sự kiện Đổi quà cực HOT miễn phí - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 23/06/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/06/2016.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Vải Ngọt & Xoài Ngon từ Nhiệm vụ sự kiện và Biến hình ngẫu nhiên sẽ đội được thưởng:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

TRÁI VẢI
NHIỆM VỤ SỰ KIỆN

XOÀI NGON
BIẾN HÌNH NGẪU NHIÊN
Gunner tham gia thi đấu sẽ ngẫu nhiên được biến hình, mỗi lần biến hình nhận được 1 Xoài Ngon nhận qua thư.
ĐỔI THƯỞNG VẢI NGỌT
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

TRÁI VẢI x3


Bông Vụ

1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

TRÁI VẢI x3

Tật Phong Liệt
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

TRÁI VẢI x3

Nhện May Mắn
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

TRÁI VẢI x4

Khỉ Trộm Đào
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

 

ĐỔI THƯỞNG XOÀI NGON
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

XOÀI NGON x1

Thuốc tăng cấp thú
1

XOÀI NGON x1

Hộp thẻ vũ khí ngẫu nhiên

1

XOÀI NGON x15

Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên
1

XOÀI NGON x50

 [SUPER-Boomerang]
7 ngày/Có thể tiếp phí
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.