Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16/05- 29/05]

Từ 16-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 23/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/05/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá tăng cấp
2
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Đá Phong Ấn 1
Chìa Ma Pháp 100
GÓI QUÀ 3 Đá Giải Ấn 1
Đá Tăng Sao Lv1 2
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Đá Cường Hóa 100 Đá cường hóa trong Gunny II
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 Bò Sữa Trái Tim
15 ngày/khóa
1
Thẻ Triệu Hồi Cú Mèo
15 ngày/khóa
1
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Hiệp Sĩ Rồng
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Hiệp Sĩ Rồng-Chỉ giới tính NAM mở được.
1
Đá Thức Tỉnh Phượng Hoàng Băng 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 Đá Thức Tỉnh Kim Xà 1
Đá Phong Ấn 2
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Đá Phong Ấn 2
Túi Quà Công Chúa Bướm
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Công Chúa Bướm-Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Set Ngựa Kỳ Ảo
7 ngày/Khóa
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 6
Hộp Hồn Tinh Vừa
15
S-Athena
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Voi Vàng
120 ngày/Khóa
1
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Ma Thạch 5000 EXP 3
Đá Phong Ấn 6
Chiến Binh Xám
7 ngày/Khóa
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 100
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Bùa Tốc Độ Siêu Việt 1
SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 100
Chiến Thần*
7 ngày/Khóa
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đúc Hồn 250
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 60

Quy Thần +5
7 ngày

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Vẫn Kim 100
Thẻ Triệu hồi Bé Bí Ngô
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Ma Xà 5 1
Đá Phong Ấn 1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 60
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.