Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16/05- 29/05]

Từ 16-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 16/05 đến 23:59:59 ngày 19/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Tóc Công Chúa 1 8 ngày
Tóc Hoàng Tử 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Hải Tặc (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 20/05 đến 23:59:59 ngày 22/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Thấu Tâm Lương 1 8 ngày
Tính Thủy Chung 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Dũng Giả (Nam)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 23/05 đến 23:59:59 ngày 26/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Sao Rực Rỡ 1 8 ngày
Sao Lung Linh 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Rồng Ăn Vặt

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 27/05 đến 23:59:59 ngày 29/05
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Kính Phượng Điệp 1 8 ngày
Kính Siêu Ngầu 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Chiến Sĩ Sao (Nữ)

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.