Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [16/05- 29/05]

Từ 16-05-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 16/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/05/2019.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Vòng Hoa từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Đàn Hạc

Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 80
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

Máy Chụp Hình
MUA TRONG GIẢM GIÁ - 300 XU/CÁI
Đại Sư Tung Hoành
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Đàn Hạc
 x300


Kungfu Đại Hiệp 5 sao x1


Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Đàn Hạc
 
x150


Máy Chụp Hình
 x30

Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Đàn Hạc
 
x50

Máy Chụp Hình
 
x15 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

7 Khóa/ không thể nâng cấp lên Kungfu Đại Hiệp 5 sao
1

Đàn Hạc
 x15

Đá thức tỉnh
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Gậy Như Ý
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Đàn Hạc 
x1


Máy Chụp Hình
 
x5


WOW-Gậy Như Ý

7 ngày/ Khóa

1

Đàn Hạc
 
x30


Máy Chụp Hình
 x5

WOW-Gậy Như Ý x1


SUPER-Gậy Như Ý

7 ngày/ Khóa

1

Đàn Hạc
 x230

Máy Chụp Hình
 
x20

SUPER-Gậy Như Ý x1


LEGEND-Gậy Như Ý

7 ngày/ Khóa

1

Đàn Hạc
 x300


LEGEND-Gậy Như Ý

7 ngày/ Khóa

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Cá Chép
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc
 x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Máy Chụp Hình
 x5

Đàn Hạc
 x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Đàn Hạc
 x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI VŨ KHÍ & TRANG PHỤC
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc
 x35

Máy Chụp Hình
 x10


SUPER - Lì Xì
7 ngày/Khóa
1


Đàn Hạc
 x250

Máy Chụp Hình
 x50

SUPER - Lì Xì x1

LEGEND - Lì Xì
7 ngày/Khóa

1

Đàn Hạc
 x50

Máy Chụp Hình
 x35

Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nam)
1

Đàn Hạc
 x50

Máy Chụp Hình
 
x35

Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nữ)
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI BỘ PHƯỢNG VŨ & PHI LONG
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc
 x50

Máy Chụp Hình
 x35

Phượng Vũ

7 ngày/Khóa
1

Huy Hoàng
7 ngày/Khóa
1

Linh Vũ
7 ngày/Khóa
1

Thương Cảm
7 ngày/Khóa
1

Phượng Nghi
7 ngày/Khóa
1

Đàn Hạc
 x50

Máy Chụp Hình
 x35

Phi Long
7 ngày/Khóa
1

Mây Phủ
7 ngày/Khóa
1

Lân Rồng
7 ngày/Khóa
1

Trời Cao
7 ngày/Khóa
1

Cửu Ngũ
7 ngày/Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc
 x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1

Đàn Hạc
 x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Đàn Hạc
 x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Đàn Hạc
 x60

Máy Chụp Hình
 x20

Vật định tình+4
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc
 
x330
.
Tôn Ngộ Không 5*
1

Đàn Hạc
 x250

Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Đàn Hạc
 x150

Máy Chụp Hình x180


LEGEND - Pháo Hoa
7 ngày/ Khóa
1

Đàn Hạc
 x2

Nhẫn EXP +3
3

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Huy Hiệu Chiến Thần
Vật phẩm cần đổiQuà tặng

Huy Hiệu Tân Binh x1

Châu báu sát thương Lv13 x10

Huy Hiệu Sĩ Quan x1

Châu báu sát thương Lv15 x5

Huy Hiệu Hiệu Úy x1

Châu báu sát thương Lv15 x5

Huy Hiệu Đại Tá x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Lưu ý:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.
- Trong thời gian sự kiện được đổi 9 lần (Số lần này bao gồm tỉnh tổng 4 mục chứ KHÔNG phải mỗi mục đổi được 9 lần)

Há Cảo Đổi Quà

Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Há Cảo x10
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện

Ma Thạch 1000 EXP
1

Há Cảo
 x60


Châu Báu Sát Thương Lv17
1

Há Cảo
 x40

holo
Bộ Phụ Kiện Pokemon 1
1

Há Cảo
 x40
holo
Bộ Phụ Kiện Pokemon 2
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Vũ Khí Nhận Quà

Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chiến Thần* x1

Nón Bóng Chày x20

Châu Báu Sát (19)
1

Hoàng Kim Vũ x1

Nón Bóng Chày
 x20


Châu Báu Sát (19)
1

Đàn Hạc
 x50

Máy Chụp Hình
 x25

Khiên Ares
7 ngày
1

Đàn Hạc
 x50


Máy Chụp Hình
 x30

Khiên Trăng Rằm
7 ngày
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ THÁNG 5
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
chaubau
WOW-Lu gạch +12 x1
chaubau
Châu báu sát thương Lv17 x1
chaubau
Châu báu thuộc tính x120
chaubau
Châu báu_Sát(15) x3
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x2
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x1
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x20
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.