Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [15/12 - 28/12]

Từ 14-12-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 22/12/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/12/2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Miếu Thần theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Miếu ThầnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chúc Phúc 2 Sao - Lv1 Thuốc Tăng Cấp Thú 70
Đá 70
Vật Tế - Cao 35
Chúc Phúc 2 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 45
Chúc Phúc 2 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 55
Chúc Phúc 2 Sao - Lv7 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 65
Chúc Phúc 2 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 75
Chúc Phúc 3 Sao - Lv2 Thuốc Tăng Cấp Thú 150
Đá 150
Vật Tế - Cao 100
Chúc Phúc 3 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 200
Đá 200
Vật Tế - Cao 150
Chúc Phúc 3 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 250
Đá 250
Vật Tế - Cao 200
Chúc Phúc 4 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Đá 300
Vật Tế - Cao 250
Chúc Phúc 4 Sao - Lv8 Thuốc Tăng Cấp Thú 400
Đá 400
Vật Tế - Cao 350

Lưu ý

  • Cấp của Miếu Thần sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Mỗi mốc chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

XEM THÊM TÍNH NĂNG MIẾU THẦN TẠI ĐÂY