Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần 15.10 - 28.10

Từ 14-10-15

Thời gian

Từ 00:00 Thứ 5 ngày 22.10 đến 23:59 Thứ 4 ngày 28.10.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Sức Mạnh Tình Yêu T2 từ sự kiện Nạp Xu và Tình Yêu Giản Đơn T2 từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x50)
Super Hoa Tình Yêu
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x50)
Super Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x50)
Super Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x50)
Super Halloween
Khóa/ 7 ngày
1

Lưu ý:

Có thể đổi 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Sành Điệu.