Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [15/06 - 28/06]

Từ 14-06-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 22/06/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/06/2017.
  • Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Vương Quyền.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Gà Đột Biến 1
30-30-30-30
Đá Cường Hóa 20
S-Trăng Bạc 1
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Vật Tế Cao 5
Gà Đột Biến 1
30-30-30-30
GÓI QUÀ 3 Đá tăng cấp 1
Đá Cường Hóa 20
Gà Đột Biến 1
30-30-30-30

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu báu chúc phúc công kích 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Bùa Bảo Vệ 1
GÓI QUÀ 2 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Bùa Bảo Vệ 1
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc thuộc tính 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Bùa Bảo Vệ
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phụ kiện Sôi Động 2 (Nam)
khóa
Chỉ nhân vật Nam mở được, nhân vật Nữ mở sẽ không nhận được vật phẩm & túi quà tự động mất.

1
Mũi khoan cấp 3 15
Tam Sinh Thạch
1
GÓI QUÀ 2 Phụ kiện Sôi Động 2 (Nữ)
Khóa
Chỉ nhân vật Nữ mở được, nhân vật Nam mở sẽ không nhận được vật phẩm & túi quà tự động mất.

1
Mũi khoan cấp 3 15
Tam Sinh Thạch
Vĩnh viễn
1
GÓI QUÀ 3 Bộ Phụ kiện Thần Tượng 2 1
Mũi khoan cấp 3 15
Tam Sinh Thạch
1
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bông Vụ
1 ngày
1
Mảnh Chiến Kỹ
1 ngày
25
Châu báu sát thương Lv15 1
GÓI QUÀ 2 Ma Thạch EXP 1
Bùa Hoàn mỹ 1
Bùa Bảo Vệ 2
GÓI QUÀ 3 Túi quà Hiệp Sĩ Rồng 1
Châu báu sát thương Lv15 1
Bùa Bảo Vệ 2
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian
1
Đá Thức Tỉnh 1
Bao tay Venus +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2

Túi quà bạch kim ngũ thần binh 

Khóa
1
Đá Thức Tỉnh
Nguyên liệu Thức Tỉnh Pet
1
Hạnh phúc +5
7 Ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3


Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng

2 ngày/Khóa
1
Châu báu sát thương Lv17 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.