Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [15/06 - 28/06]

Từ 14-06-17

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 15/06/2017.
  • Kết thúc: 23h59 thứ tư, ngày 28/06/2017.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/1000 xu/2000 xu

09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59:59 ngày 18/06/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Chim Hồng 1 8 ngày
Hoa lam 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Người máy 3P

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 19/06/2017 đến 23:59:59 ngày 21/06/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Mã Não Tím
1 8 ngày
Mã Não Tím 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày

Bựa Thiếu gia

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 22/06/2017 đến 23:59:59 ngày 25/06/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngàyKhỉ may mắn (Nam)

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 26/06/2017 đến 23:59:59 ngày 28/06/2017
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Vua băng giá 1 8 ngày
Black Gold 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày

Khỉ may mắn (Nữ)
1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.