Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [15/06 - 28/06]

Từ 14-06-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 15/06/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/06/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy KẸO BÔNG GÒN từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

KẸO BÔNG GÒN
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Kẹo Bông Gòn
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

PHAO BƠI
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Mừng Phiên Bản Mới
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Kẹo Bông Gòn x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Phao Bơi x5

Bình Ước Nguyện x10

Kẹo Bông Gòn x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Kẹo Bông Gòn
 x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x200


Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x35


Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Kẹo Bông Gòn x35


Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Kẹo Bông Gòn x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Kẹo Bông Gòn x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Kẹo Bông Gòn x120
Phao Bơi x100


Ma Xà 5
Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x120
Phao Bơi x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI BÚA THOR
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x250
Phao Bơi x100LEGEND - Búa Thor
7 ngày/Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x60
Phao Bơi x6S-Trăng Hoàng Kim
365 ngày/Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x1
Phao Bơi x2

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Bạc
1
Kẹo Bông Gòn x2
Phao Bơi x4

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Mừng Phiển Bản Mới
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x2
Phao Bơi x5
Bình Ước Nguyện x10
Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x35
Wow - Cá Chép x1
Super - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x250
Super - Cá Chép x1
Legend - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
Anh Đào x30
Dâu Tây x30
Dâu Xanh x30
Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi danh hiệu Thành chủ
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x90
Phao Bơi X100
Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày/khóa
1
Kẹo Bông Gòn x90
Phao Bơi X100
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày/khóa
1
Kẹo Bông Gòn x90
Phao Bơi X100
Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày/khóa
1
Kẹo Bông Gòn x90
Phao Bơi X100
Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Biến Hình PET
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Kẹo Bông Gòn x5
Phao Bơi X10
Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu
30 ngày/ Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x5
Phao Bơi X10
Thẻ triệu hồi Thần Trăng
30 ngày/ Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x5
Phao Bơi X10
Thẻ triệu hồi U Linh
30 ngày/ Khóa
1
Kẹo Bông Gòn x5
Phao Bơi X10
Thẻ triệu hồi Vẹt
30 ngày/ Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Máy Bay x3
Phao Bơi X6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Máy Bay x6
Phao Bơi X12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Máy Bay x12
Phao Bơi X24

Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 15/06/2017 đến 23:59 ngày 28/06/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Máy Bay x12
Phao Bơi X5
Sách ma pháp x1
Máy Bay x9
Phao Bơi X3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Máy Bay x21
Phao Bơi X10
Túc Cầu Vàng x1
Máy Bay x3 Đá Tiến Hóa x15

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.