Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14/06 - 27/06]

Từ 13-06-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 21/06/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27/06/2018.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Tháng 6
Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được Vật Tế-Cao x2

Legend·Thần Giáo Ares (Không khóa) x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Hộp hồn tinh (nhỏ) x4.
--
Mảnh S-Sao Hộ Mệnh-Sơ x1,

Bí Ngân x2


Đồng x3

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Gà Quay (Dùng Đổi Thưởng) x1

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
3

Túi quà Tháng 6
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 6
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
5
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 6
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 6
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 6
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
20

Sinh Nhật Đáng Yêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/06/2018 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Mảnh đồng hồ (x1)

Sinh Nhật Vui Vẻ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Mảnh đồng hồ (x1)

Sinh Nhật May Mắn

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Linh Châu Kỹ Năng x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2Mảnh đồng hồ (x1)

Sinh Nhật Hoành Tráng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Chiến hồn đơn (x20)

Mảnh đồng hồ (x1)

Sinh Nhật Bánh Bao

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

-
Mảnh Đá Tăng Sao (x2)


Nước tu luyện cấp 2 x1


Rương xu khóa sơ x4

Mảnh đồng hồ (x1)

Sinh Nhật Hạnh Phúc

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5
--
Đá huyền thú (x10)

Mảnh đồng hồ
 (x1
)

Cùng Nhau Sinh Nhật

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Chocolate Tình Yêu x1

Đá Linh Hồn x5

Tinh hoa vinh dự (x5)

Mảnh đồng hồ (x1)

Đại Tiệc Sinh Nhật

Thời gian: 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018

Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập Mảnh đồng hồ (x15)

Phần thưởng nhận

Thẻ Gấu Trúc
2 ngày/Khóa
 
Nhẫn EXP +2 x3
7 ngày/Khóa

Đồng x5

Gà Thần Thái
2 ngày/Khóa

 

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 14/06/2017 - 23:59:59 27/06/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.