Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14/06 - 27/06]

Từ 13-06-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ Năm, ngày 14/06/2018.
  • Kết thúc: 23h59 thứ Tư, ngày 27/06/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/1000 xu/2000 xu

09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59:59 ngày 17/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Mát Lạnh 1 8 ngày
Tóc Sói Con 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày

Vui Tết

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 18/06/2018 đến 23:59:59 ngày 20/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Kính phượng điệp 1 8 ngày
Đại Gia Nổi Bật 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Rồng Mắt Xanh

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 22/06/2018 đến 23:59:59 ngày 24/05/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Ngôi Sao Bay 1 8 ngày
Sói Con 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Rồng Thiếu Nữ

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 25/06/2018 đến 23:59:59 ngày 27/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu
Trạm 3 Góc (Nam/Nữ) 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Rồng ăn Vặt

1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.