Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14/06 - 27/06]

Từ 13-06-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 14/06/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27/06/2018.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Trứng Thiên Sứ từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
TRỨNG THIÊN SỨ
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

GÀ QUAY
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đại Sư Tung Hoành
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Trứng Thiên Sứ x300


Trứng Pet Kungfu Đại Hiệp x1
Trứng đã mở không thể đổi được

Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Trứng Thiên Sứ x150


Gà Quay x75


Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Trứng Thiên Sứ
 x50

Gà Quay
 x35 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

Khóa/ không thể nâng cấp lên Kungfu Đại Hiệp 5 sao
1

Đá Thức Tỉnh x18

Đá thức tỉnh·Đại sư kung fu
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Thần Khí Hắc Ám
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x50

Super - Đàn Hắc Ám

7 ngày/ Khóa
1

Đá Thần Khí x50

Trứng Thiên Sứ
 x100


Wow-Mắt Ác Ma

7 ngày/ Khóa
1

Đá Thần Khí x100

Trứng Thiên Sứ
 x290

LEGEND - Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1

Trứng Thiên Sứ
 x220

LEGEND - Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1

Đá Thần Khí x200

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Mảnh đồng hồ
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng

Mảnh đồng hồ x150


Sơn Dương Nhỏ x1

90 Ngày/Khóa

Mảnh đồng hồ
 x90


Sơn Dương Nhỏ
 x1

30 Ngày/Khóa

Mảnh đồng hồ
 x15

Voi Vàng x1
3 Ngày/Khóa

Mảnh đồng hồ
 x2


Tinh hoa vinh dự x10

Khóa


Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Phụ kiện Thú cưỡi
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x3

Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng
30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Trứng Thiên Sứ
 x3


Thẻ phụ Kiện Vịt

30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Trứng Thiên Sứ
 x3


Thẻ Phụ Kiện Rùa
30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Trứng Thiên Sứ
 x3

Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng
30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Biến Hình PET
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x3

Thẻ triệu hồi Đậu
30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Trứng Thiên Sứ
 x4


Thẻ triệu hồi Gấu

30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x6

Trứng Thiên Sứ
 x4


Thẻ triệu hồi Cú Mèo

30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x6

Trứng Thiên Sứ
 x4

Thẻ triệu hồi Cún Yêu
30 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x6

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Nhận
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chiến thần* x1

Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh đồng hồ
 x20

Hoàng Kim Vũ* x1


Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh đồng hồ
 x20

Khiên Captain x1


Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh đồng hồ
 x20

Super-Thiên sứ ban phúc x1

Châu báu_Sát(19)
Khóa
1

Mảnh đồng hồ
 x20

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Gà Quay
 x5

Trứng Thiên Sứ
 x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Trứng Thiên Sứ
 x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1

Trứng Thiên Sứ
 x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Trứng Thiên Sứ
 x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1


Trứng Thiên Sứ
 x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trứng Thiên Sứ
 x250
.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Trứng Thiên Sứ
 x330


Tôn Ngộ Không 5 sao
1

Trứng Thiên Sứ
 x200


LEGEND - Búa Thor
Khóa
1

Trứng Thiên Sứ
 x2

Nhẫn EXP +3
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Lông Vũ Vàng x3
Gà Quay x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Lông Vũ Vàng x6
Gà Quay x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Lông Vũ Vàng x12
Gà Quay x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Lông Vũ Vàng x7
Hộp hồn tinh (lớn)
khóa
2

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 14/06/2018 đến 23:59 ngày 27/06/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Lông Vũ Vàng x12
Gà Quay x5
Sách ma pháp x1
Lông Vũ Vàng x9
Gà Quay x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Lông Vũ Vàng x21
Gà Quay x10
Túc Cầu Vàng x1
Trứng Thiên Sứ x50
Gà Quay x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Set Hè
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Mảnh đồng hồx2
Gà Quay x1
Hè Độc Thân (Nữ)
Mảnh đồng hồx12
Gà Quay x1
Hè Độc Thân (Nam)

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.