Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14.05 - 27.05.2020]

Từ 14-05-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 14/05/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20/05/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 1
Linh Hồn Thú Cưỡi 1
Sách Thần Sơ 1
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 3
Linh Hồn Thú Cưỡi 1
Sách Thần Sơ 1
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 6
Linh Hồn Thú Cưỡi 2
Trùng Sinh Đơn 1
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Trùng Sinh Đơn 1
Đá Phong Ấn 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 12
Linh Hồn Thú Cưỡi 4
Trùng Sinh Đơn 2
GÓI QUÀ 3 Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 5
Thẻ Danh Hiệu: Hương Sen
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Thẻ triệu hồi Chuột Pata
60 ngày
1
Linh Hồn Thú Cưỡi 10
Trùng Sinh Đơn 5
GÓI QUÀ 3 Trùng Sinh Đơn 3
Đá Phong Ấn 3
Danh Hiệu: Ơn Nghĩa Sinh Thành
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 5
Trùng Sinh Đơn 8
Danh Hiệu: Nữ Hoàng Vương Quốc
10 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 15
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Linh Hồn Thú Cưỡi 30
Trùng Sinh Đơn 15
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 10
Hồn Nước 4 Sao 1
Thuốc Tăng Tư Chất 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
60 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Trùng Sinh Đơn 30
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 20
Thuốc Tăng Tư Chất 4
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Thuốc Luyện Thể 300
Trùng Sinh Đơn 50
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 3

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Đá Phong Ấn 100
Pháo Quý Tộc
Phát Lì Xì 100.000 Xu Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Thú Aslan
Vĩnh Viễn
1
GÓI QUÀ 2
Nhẫn EXP +5 2
Hồn Lửa 5 Sao 1
Trùng Sinh Đơn 80
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 100
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 100

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Thần Giáo Ares
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
LEGEND Dép Lào
7 ngày/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn 200
Nhẫn EXP +5 2
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 200
Hộp Hồn Tinh - Lớn 150
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Đá Phong Ấn 300
Hộp Hồn Tinh Lớn 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 250
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.