Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14-03 - 20-03]

Từ 14-03-14 đến 20-03-14

Chào các Gunner!

Bạn có đồ cũ nào không dùng đến không? Những ngày tới, Gà Gunny sẽ thu nhập những vũ khí WOW - LỰU ĐẠN cũ của bạn để lấy rất nhiều đá tăng cấp và nhiều vật phẩm khác.

Thời gian sự kiện

09:00:00 ngày 14/03 - 23:59:59 ngày 20/03/2014

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các bạn có thể đổi vũ khí WOW - Lựu Đạn +12 lấy các quà tặng dưới đây:

Vật phẩm đổiHình ảnh
WOW Lựu Đạn +12 (x1)
Còn hạn sử dụng ít nhất 1 ngày
Quà tặngSố lượngTình trạngHình ảnh
Đá Tăng Cấp 12 1 ngày/Khóa
Mũi khoan cấp 1 12 Khóa
Châu báu thuộc tính (9-15) 12 Khóa

Mỗi Gunner chỉ được đổi quà một lần duy nhất. Các bạn tiến hành đổi WOW - Lựu Đạn +12 tại khu vực HẤP DẪN trên giao diện quảng trường: