Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13.8 - 26.8]

Từ 12-08-15

Cùng trở thành ông vua tiêu xu của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia tiêu xu vào các hoạt động trong game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng tiêu xu. Ai tiêu xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 13.8 - 22:59:59 Thứ 4 ngày 19.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia tiêu xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê top xếp hạng và trao thưởng.

Bảng xếp hạng 5 phút được làm mới 1 lần. 1 giờ trước khi event kết thúc thì 30 giây làm mới bảng top 1 lần.

Tiêu phí ở đây chỉ tất cả các hoạt động tiêu xu trong game như mở Vip, gia hạn đồ, mua đồ trong Shop,... ngoại trừ tiêu xu trong khu đấu giá không được tính.

*Chú ý: Nhân vật Nữ mở túi quà Hiệp Sĩ Rồng sẽ không nhận được phần thưởng và bị mất túi quà.

Xếp hạng tiêu phíPhần thưởngSố lượngHình ảnh

HẠNG 1
Danh hiệu "Đại Gia"
(10 ngày)

+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
1
Đá Linh Hồn 300
Túi quà Hiệp Sĩ Rồng
Chỉ dành cho nhân vật Nam (Nhân vật Nữ mở sẽ bị mất túi quà)
3
HẠNG 2 Đá Linh Hồn 200
Túi quà Hiệp Sĩ Rồng
Chỉ dành cho nhân vật Nam (Nhân vật Nữ mở sẽ bị mất túi quà)
2
HẠNG 3 Đá Linh Hồn 150
Túi quà Hiệp Sĩ Rồng
Chỉ dành cho nhân vật Nam (Nhân vật Nữ mở sẽ bị mất túi quà)
1
HẠNG 4 - 10 Đá Linh Hồn 100
Túi quà Hiệp Sĩ Rồng
Chỉ dành cho nhân vật Nam (Nhân vật Nữ mở sẽ bị mất túi quà)
1

Mở túi quà Hiệp Sĩ Rồng sẽ ngẫu nhiên nhận được:

TÚI QUÀ HIỆP SĨ RỒNG
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Áo Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Nón Hiệp Sĩ Rồng
1 7 ngày/Không Khóa
Tóc Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Mắt Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Mặt Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Kính Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Set Hiệp Sĩ Rồng 1 7 ngày/Không Khóa
Hình ảnhGiới thiệu
Áo:
Hiệp Sĩ Rồng I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Nón:
Hiệp Sĩ Rồng I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Tóc:
Hiệp Sĩ Rồng I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Set:
Hiệp Sĩ Rồng I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp 4 món I (S) gồm: Áo, Nón, Tóc, Set Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 200
Giảm thương 2%
Kết hợp 3 món I (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 100
Giảm thương 2%
Kết hợp 2 món I (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 5
HP + 200
Giảm thương 1%
Kính:
Hiệp Sĩ Rồng II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mắt:
Hiệp Sĩ Rồng II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mặt:
Hiệp Sĩ Rồng II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp 3 món II (S) gồm: Mắt, Mặt, Kính Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 200
Giảm thương 2%
Kết hợp 2 món II (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 5
HP + 200
Giảm thương 1%
Giá tiếp phí 1 món 270 xu/7 ngày
570 xu/30 ngày

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Tiêu tối thiếu 100.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện và xem bảng xếp hạng tại icon Giờ Event.

 

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng Gunny nào các bạn!

Cùng trở thành ông vua tiêu phí của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia tiêu xu vào các hoạt động trong game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng tiêu phí. Ai tiêu xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 20.8 - 22:30 Thứ 4 ngày 26.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia tiêu xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê top xếp hạng và trao thưởng.

Bảng xếp hạng 5 phút được làm mới 1 lần. 1 giờ trước khi event kết thúc thì 30 giây làm mới bảng top 1 lần.

Tiêu phí ở đây chỉ tất cả các hoạt động tiêu xu trong game như mở Vip, gia hạn đồ, mua đồ trong Shop,... ngoại trừ tiêu xu trong khu đấu giá không được tính.

*Chú ý: Nhân vật Nam mở túi quà Công Chúa Bướm sẽ không nhận được phần thưởng và bị mất túi quà.

Xếp hạng tiêu phíPhần thưởngSố lượngHình ảnh

HẠNG 1
Danh hiệu "Đại Gia"
(10 ngày)

+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
1
Đá Linh Hồn 300
Túi quà Công Chúa Bươm Bướm
Chỉ dành cho nhân vật Nữ(Nhân vật Nam mở sẽ mất túi quà)
3
HẠNG 2 Đá Linh Hồn 200
Túi quà Công Chúa Bươm Bướm
Chỉ dành cho nhân vật Nữ(Nhân vật Nam mở sẽ mất túi quà)
2
HẠNG 3 Đá Linh Hồn 150
Túi quà Công Chúa Bươm Bướm
Chỉ dành cho nhân vật Nữ(Nhân vật Nam mở sẽ mất túi quà)
1
HẠNG 4 - 10 Đá Linh Hồn 100
Túi quà Công Chúa Bươm Bướm
Chỉ dành cho nhân vật Nữ(Nhân vật Nam mở sẽ mất túi quà)
1

Mở túi quà Công Chúa Bươm Bướm sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

TÚI QUÀ CÔNG CHÚA BƯƠM BƯỚM
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Áo Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Nón Công Chúa Bươm Bướm
1 7 ngày/Không Khóa
Tóc Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Mắt Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Mặt Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Kính Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Set Công Chúa Bươm Bướm 1 7 ngày/Không Khóa
Hình ảnhGiới thiệu
Áo:
Công Chúa Bươm Bướm I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Nón:
Công Chúa Bươm Bướm I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Tóc:
Công Chúa Bươm Bướm I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Set:
Công Chúa Bươm Bướm I (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp 4 món I (S) gồm: Tóc, Áo, Nón, Set Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 200
Giảm thương 2%
Kết hợp 3 món I (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 100
Giảm thương 2%
Kết hợp 2 món I (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 5
HP + 200
Giảm thương 1%
Kính:
Công Chúa Bươm Bướm II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mắt:
Công Chúa Bươm Bướm II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mặt:
Công Chúa Bươm Bướm II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp 3 món II (S) gồm: Mắt, Mặt, Kính Công, Thủ, Nhanh, May + 10
HP + 200
Giảm thương 2%
Kết hợp 2 món II (S) Công, Thủ, Nhanh, May + 5
HP + 200
Giảm thương 1%
Giá tiếp phí 1 món 270 xu/7 ngày
570 xu/30 ngày

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Tiêu tối thiếu 100.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện và xem bảng xếp hạng tại icon Giờ Event.

 

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng Gunny nào các bạn!