Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13.8 - 26.8]

Từ 12-08-15

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

Từ 10:00 Thứ 5 ngày 13.8 đến 23:59 Thứ 4 ngày 26.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, Các Gunner hoàn thành nhiệm vụ sự kiện sẽ đổi ngay Ngộ Không Bách Chiến

Vật phẩmCách sở hữuThuộc tính đột biến

Ngộ Không Bách Chiến
Hoàn thành nhiệm vụ đổi quà nhận được +5 Sát thương
+5 Tấn công
+5 Phòng thủ
+5 Nhanh nhẹn
+5 May mắn

Kính Bảy Màu Rực Rỡ(Nam/ Nữ)
Mua 150Xu/ 30 ngày +10 Sát Thương
+50 Tấn công
+50 Phòng thủ
+50 Nhanh nhẹn
+50 May mắn

Hoặc bạn có thể nhận một vật phẩm đột biến khác là Set quần áo cực dễ thương từ sự kiện nạp Xu lần đầu.

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnTình TrạngHình ảnh
13.8.2015 Bé mạnh mẽ +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
2 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
14.8.2015 Bé nghìn dặm +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
15.8.2015 Bé thiết bích +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
16.8.2015 Bé tích nước +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
17.8.2015 Bắt yêu +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
18.8.2015 Bé ẩn thân +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
19.8.2015 Bé phun lửa +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
20.8.2015 Bé thần thông +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
21.8.2015 Bé kim cương +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
22.8.2015 Phu nhân +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
23.8.2015 Ông ngoại +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
24.8.2015 Đậu Điên Cuồng +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
25.8.2015 Bé bò cạp +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
26.8.2015 Rết tinh +20 Sát thương
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí

Lưu ý:

  • Sau ngày 26.8 tính năng đột biến sẽ biến mất.
  • Trong thời gian sự kiện, bạn chỉ hoàn thành nhiệm vụ duy nhất 1 lần
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).