Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13.8 - 26.8]

Từ 12-08-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 6 ngày 13.8 đến 23:59 Thứ 4 ngày 26.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng các vật phẩm theo yêu cầu có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩmGiá bán
Nơ Kết Bình An 500 xu/1
Vật phẩm cần thu thậpPhần thưởng có thể đổiHình ảnh
Thiên Sứ Ban Phúc x1
Nơ Kết Bình An x1
VIP - Thiên Sứ Ban Phúc - 7 ngày
VIP - Thiên Sứ Ban Phúc x1
Nơ Kết Bình An x6
WOW - Thiên Sứ Ban Phúc - 7 ngày
WOW - Thiên Sứ Ban Phúc x1
Nơ Kết Bình An x7
Túc Cầu Vàng - 7 ngày
WOW - Thiên Sứ Ban Phúc x1
Nơ Kết Bình An x8
Sách Ma Pháp - 7 ngày
Túc Cầu Vàng x1
Nơ Kết Bình An x40
Khiên Captain - 7 ngày
Sách Ma Pháp x1
Nơ Kết Bình An x40
Khiên Captain - 7 ngày

Lưu ý:

Có thể đổi 5 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Hăng Hái.