Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13.8 - 26.8]

Từ 12-08-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 13.8 đến 23:59 ngày 26.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn mua Pháo Hoa Rực Rỡ trong Shop hoặc thu thập Thủy Tinh Lam từ sự kiện Nạp Xu Lần Đầu Mỗi Ngày đủ số lượng có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh

PHÁO HOA RỰC RỠ
150 Xu
190 Legend Trứng Phục Sinh
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
190 Cuồng Long Trượng
Khóa/ 7 ngày
1
190 Lưỡi Hái Tử Thần
Khóa/ 7 ngày
1
60 Legend Ná Thần
Khóa/ 7 ngày
1
545 Legend-Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
400 Legend-Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
400 Legend-Halloween
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
400 Legend-Boomerang
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh

Thủy Tinh Lam
175 Legend Trứng Phục Sinh
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
175 Cuồng Long Trượng
Khóa/ 7 ngày
1
175 Lưỡi Hái Tử Thần
Khóa/ 7 ngày
1
55 Legend Ná Thần
Khóa/ 7 ngày
1
510 Legend-Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Halloween
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Boomerang
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1

Lưu ý:

Có thể đổi 1 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Hăng Hái.