Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13.8 - 26.8]

Từ 12-08-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 5 ngày 13.8 đến 23:59 Thứ 4 ngày 26.8.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Mưa Tình Yêu từ sự kiện Nạp XuTình Yêu Mùa Đông từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Mưa Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Mùa Đông (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Mưa Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Mùa Đông (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Mưa Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Mùa Đông (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Mưa Tình Yêu (x250)
Tình Yêu Mùa Đông (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Hăng Hái