Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13/12-26/12]

Từ 13-12-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 13/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 26/12/2018.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Quà Chúc Phúc Noel
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Quà Chúc Phúc Noel
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Quà Chúc Phúc Noel
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Quà Chúc Phúc Noel
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Quà Chúc Phúc Noel
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 06/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/12/2018.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10
Thuốc Tăng Cấp Thú 2

Quà Giáng Sinh 2018
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Quà Giáng Sinh 2018
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Quà Giáng Sinh 2018
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Quà Giáng Sinh 2018
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Quà Giáng Sinh 2018
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

30


Vượt Khó Cùng Nhau

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x2 Đá Cường Hóa x15
Mảnh Thú Cưỡi
x2


Thẻ Noel x1

Khí Phách Anh Hùng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Da Thú x3


Thẻ Noel
 x1

Phong Cách Tự Do

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Thẻ Noel x1

Ý Chí Quyết Thắng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Mảnh đá tăng cấp x2  
Hộp hồn tinh (nhỏ) x1  
Đá Linh Hồn x5  
Đá x3
Chiến hồn đơn x20  
Thẻ Noel x1

Càn Quét Kẻ Địch

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 29/11/2018 - 23:59:59 12/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2  
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1  
Đá Tăng Sao Lv1 x1  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5  
Rương xu khóa sơ x4  
Thẻ Noel x1

Khúc Ca Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Bùa Vật Tổ x2   
Thẻ Noel x1

Đồng Tâm Hiệp Lực

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Ma Thạch-Cao x2  
Thức Ăn (Sơ) x3  
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1   
Thẻ Noel x1  

Chào Tháng 12

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Thẻ Noel x8
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Thẻ Gấu Trúc x1

2 ngày/ Khóa

Nhẫn EXP +2 x3

7 ngày/ Khóa

 
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x3  

Rương 200 Lệnh Bài x5

Nhận Quà Thả Ga

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Thẻ Noel x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Trăm Trận Trăm Thắng x1  
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x10  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x25  

Săn Lùng Pokemon

Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 8 trận tự do 3v3, 
- Chiến thắng 5 trận Guild Chiến
Phần thưởng


Nón Noel x3
 
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 13/12/2018 - 23:59:59 26/12/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10